stoart

Press, Uncategorized

STOART

O STOART Jest największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych. Chroni prawa ponad 500 000 artystów polskich i zagranicznych. Zakres działania obejmuje zbiorowe …